Maakt van bouwafval, de grondstof van morgen

 


RECYCLAGE

 

BETONCENTRALE


ONZE LOCATIES

 

 

 

Recyclage en Compostering

De firma Recyclage en Compostering kortweg Recom zag het eerste daglicht in het jaar 2000, doch was niet aan zijn proefstuk toe.

 

Met reeds opgedane kennis binnen het domein van Croes bvba groeide het bedrijf snel uit tot een gereputeerde speler in de recyclagewereld. Het werkdomein van de firma bestrijkt reeds heel België en daarbuiten.

 

 

Meer dan recyclage

Recom nv laat niet niets onbenut binnen de bouwwereld. Elk afvalproduct wordt vakkundig omgezet in een nieuw volwaardig kwalitatief eindproduct.

 

Zo recycleren we puin en beton van afbraakwerkzaamheden alsook het groen -en houtafval. Deze worden op hun beurt dan opnieuw aangewend in diverse sectoren.

 

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

 


 

Ontdek onze Quality Labels

Onze geproduceerde granulaten voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen geldig binnen de sector. We maken geen onderscheid naargelang de locatie van productie.

Al onze productie-eenheden in Sint-Truiden, Ham en Tienen zijn Copro-Benor-CE gekeurd. Onze breekwerf te Loncin beschikt over de verplichte Europese CE markering. Deze vergunning stelt de klant ook gerust dat ze het juiste product afhalen met betrouwbare kwaliteit. Tevens zijn al onze breek -en zeefinstallaties Copro-Benor-CE gekeurd.

Samen met het onpartijdige kwaliteitsinstituut Copro stippelt ons kwaliteitsteam een programma uit om waakzaam te blijven over de kwaliteit van onze puin -en betongranulaten. Zo beschikken we over een eigen labo zodat er geen enkel betonproduct van onze breekwerven en betoncentrales buiten gaat zonder een kwaliteitscheck.

 

 

Veiligheid is geen hol begrip bij de firma Croes en Recom. Veiligheid,gezondheid en milieu gaan hand in hand bij alle activitieten die we doen. Deze punten moeten gewaarbord blijven voor zowel onze eigen mensen en medewerkers in eender welke bepaalde werkomgeving we ons ook mogen bevinden, alsook de natuur.

Aangepaste werkkledij, frequente opleidingen en een on-the-job training zijn hiervoor geen overbodige luxe.

Wij kunnen dan ook met fierheid jaarlijks pronken met beter dan gemiddelde industriecijfers in verband met werkongevallen. Maar dat is niet genoeg. Streven naar maximale veiligheid is en blijft een centraal doel binnen de beide firma's.